Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Presentation
Selma Lagerlöfs litteraturpris delas ut av en stiftelse med samma namn. Den bildades i Sunne 1983 av Sunne kommun, dåvarande Hotell Selma Lagerlöf och Fryksdalens Sparbank. Huvudsponsor är Rottneros AB. Övriga sponsorer är Länsförsäkringar Värmland och företag i Fryksdalen. Region Värmland lämnar bidrag till marknadsföring och programverksamhet.

Stiftelsen kom till för att vidga informationen om Fryksdalen och lyfta fram de kulturella traditioner och miljöer som spelat en så stor roll inte minst i Selma Lagerlöfs och Göran Tunströms författarskap. Stiftelsen leds av en styrelse. Ordförande är Tuula Dajén, Sunne.
e
Om stiftelsens uppdrag står det så här i stadgarna:
Stiftelsen avser att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att dela ut ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket. I anslutning till prisutdelningen genomförs Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen.

En prisnämnd, som utses av stiftelsens styrelse, beslutar om pristagare. Prisnämnden består av ledamöter som väljs dels av stiftelsen, dels av Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöf-sällskapet och Kungliga biblioteket.

I prisnämnden 2018–2019 ingår:

Lars Andersson, Sunne, författare, ordförande
Emi-Simone Zawall, Stockholm, litteraturvetare
Arne Melberg, Gräsmark, professor emeritus i litteraturvetenskap
Anna Forssberg, Karlstad, universitetslektor i litteraturvetenskap
Lena Carlsson, Landskrona, litteraturvetare
Peter Luthersson, Stockholm, docent i litteraturvetenskap

Birgitta Trotzig mottog det första priset 1984. Carola Hansson fick det 2018.

Lördagen den 10 augusti 2019 delas Selma Lagerlöfs litteraturpris ut för trettiosjätte gången. Prissumman är 100 000 kronor.
Läs om tidigare pristagare.