Alla pristagare

2018 Carola Hansson Läs mer
2017 Lars Norén Läs mer
2016 Sara Stridsberg Läs mer
2015 Stewe Claeson Lär mer
2014 Lotta Lotass Läs mer
2013 Kjell Johansson Läs mer
2012 Klas Östergren Läs mer
2011 Ellen Mattson Läs mer
2010 Jan Lööf Läs mer
2009 Lars Gustafsson Läs mer
2008 John Ajvide Lindqvist Läs mer
2007 Barbro Lindgren Läs mer
2006 Lars Jakobson Läs mer
2005 Birgitta Stenberg Läs mer
2004 Sigrid Combüchen Läs mer
2003 P C Jersild Läs mer
2002 Peter Englund Läs mer
2001 Agneta Pleijel Läs mer
2000 Torgny Lindgren  
1999 Kristina Lugn  
1998 Göran Palm  
1997 Per Olov Enquist  
1996 Rolf Edberg  
1995 Ulla Isaksson  
1994 Stig Claesson  
1993 Georg Henrik von Wright  
1992 Tove Jansson  
1991 Lars Gyllensten  
1990 Lars Andersson  
1989 Kerstin Ekman  
1988 Lars Ahlin  
1987 Göran Tunström  
1986 Astrid Lindgren  
1985 Sara Lidman  
1984 Birgitta Trotzig