Pristagare 2017 Tillbaka
Tillkännages i maj på Mårbacka Minnesgård.