Pristagare 2004

Sigrid Combüchen

Sigrid Combüchen
Foto: Cato Lein. Montage: Marie Söhrman
Prisnämndens motivering:

”som på en nyansrik prosa rör sig fritt i tid och rum
och alltid talar rakt in i vår tillvaro.”

 

Författaren Sigrid Combüchen

Sigrid Combüchen föddes 1942 i den tyska staden Solingen och kom till Sverige vid sex års ålder. 1960 debuterade hon med romanen Ett rumsrent sällskap som handlar om en tysk familj under nazitiden. Hon har en gång beskrivit sig själv som en författare utan hembygd:. ”Efter en halv termin i tysk skola flyttade C:s familj till Sverige och därmed var det slut med ’hembygd’. Denna brist känns påtaglig för en författare på den nordiska landtungan, där varje flik och vik har sin älskhatare.”.

Icke desto mindre har Sigrid Combüchen blivit en lyhörd och skarpsinnig skildrare av Sverige – och av svenskheten! Den trilogi som omfattar romanerna Värme (1980), Korta och långa kapitel (1992) och En simtur i sundet (2003) gestaltar tidsstämningar och kulturklimat genom att följa huvudpersonen Göran Sager-Larssons liv ända in i medvetandets alla skrymslen. Med fabulös fantasi presenteras minutiösa detaljer ur ögonblicket tillsammans med överlagrande minnesbilder, reflexioner, häftiga associationssprång.

Mikroperspektiv och örnblick sammansmälter i denna rytmiskt varierade ordkonst som inte sällan pendlar mellan prosa och poesi. I dessa böcker kan ett samtal om kvantmekanik utgöra en beståndsdel lika väl som en förtjust kommentar om dragspelslåten ”Månsken över Ångermanälven”.

Ett stort genombrott blev romanen Byron (1988) där författaren går in i föreställningsvärlden hos en rad beundrare av den engelske 1800-talsskalden och skildrar hans liv ur olika aspekter. Romanen belönades med Litteraturfrämjandets stora romanpris och Esseltes litteraturpris och har översatts
till flera språk. Parsifal (1999) där handlingen är förlagd till framtiden fick De nios stora pris. Sigrid Combüchen är också verksam som essäist och framstående kritiker av teater och litteratur. Hon har även varit redaktör för tidskriften Allt om böcker.

Sigrid Combüchen fullföljer en stor modernistisk tradition där en viktig drivkraft är att utforska och gestalta det oerhörda, i själva verket obegränsade utrymme som en enskild individs medvetande i varje ögonblick faktiskt utgör. En passage ur hennes senaste bok ger en träffande karaktäristik av författarskapet.

”Stunden är dyrbar, själva stann-minuten innan någon annan observerat, innan faktum är etablerat, sekunden då det oscillerar och alla alternativ, minnen och visioner är samtidiga på ett obeskrivbart sätt, så otroligt laddade i sin litenhet, ofantliga också. Ögonblick som detta måste ha gett upphov till Big Bang-teorin, en kärnupplevelse där alla komponenter finns med. Ändlösheten av ingentid.”

Bengt Emil Johnson

Läs mer på www.norstedt.se