Pristagare 2003

P C Jersild

P C Jersild
P C Jersild foto KM IDÉ©

Prisnämndens motivering:

”I ett idérikt och samhällskritiskt författarskap och i ständigt försvar för en levande själ möter P C Jersild med skärpa och fabuleringsförmåga vår tids frågor.”

Författaren P C Jersild
En förteckning över Per Christian Jersilds författarskap återuppväcker minnen av viktiga kultur- och samhällsdebatter under de senaste fyrtio åren i Sverige och av lysande litterära upplevelser! Efter debuten med Räknelära 1960 har han kommit ut med minst en bok om året och många av dem känns som gamla bekanta och många minns man som riktiga debattväckare.

Debuten med novellsamlingen Räknelära gick visserligen ganska obemärkt förbi men redan romanen Ledig lördag 1963, berättelsen om paret som efter en firmafest blir instängda i en tunnelbanevagn, som mardrömsaktigt far runt i Stockholms T-banesystem, vann kritikernas gillande och sålde bra. Ett genombrott för honom hos allmänheten innebar dock framför allt TV-pjäsen Sammanträde pågår från 1967, rolig, underfundig, absurd men ändå allvarlig.

Mest uppmärksammad bland hans sextiotalsböcker blev emellertid Grisjakten 1968, där Jersild tar upp ett återkommande tema i sitt författarskap, kritiken av allt som smakar byråkrati: ”När effektiviteten blir det enda kriteriet på en organisations värde svävar den mänskliga värdigheten i livsfara”, menar Jersild (som Inge Jonsson formulerat det). Under 60-talet utkom han också med Calvinols resa genom världen 1965, en sanslöst rolig, men tyvärr lite bortglömd pastisch i pikaresk stil.

En byråkratisatir är också Vi ses i Song My, som han inledde 70-talet med, men höjdpunkterna är nog Barnens ö 1976, den allvarligt humoristiska romanen om pojken som inte ville bli vuxen, senare filmad med viss framgång.

De flesta har ändå Babels hus från 1978 bäst i minnet för i boken behandlar han ett för svenskarna så kärt ämne som sjukvården och kritiserar hur den fått karaktär av löpande-band-behandling. Filmatiseringen för TV med Carl Gustaf Lindstedt sågs förmodligen av de flesta svenskar.

80-talet inledde han med den spektakulära romanen En levande själ, ”en skröna i laboratoriemiljö” har författaren själv karaktäriserat den som och som litteraturhandboken beskriver som ”säkert en av den svenska litteraturens
originellare jagberättelser, som visar den fulla vidden av den jersildska inbillningskraften.” En annan 80-talsbok är Efter floden 1982, en förfärande skildring av världen efter ett kärnvapenkrig.

Från sista decenniet av förra århundradet kan nämnas En lysande marknad 1992, en hejdlös drift med kapitalistiska samhället i allmänhet och nyliberalismen i synnerhet, och Holgerssons 1991, där den berömde pysslingen skildras som en förtryckt avvikare, som planerar mord på Selma Lagerlöf – och förblir elak livet ut!

P C Jersild är en formidabelt mångsidig författare. Han har skrivit romaner, pjäser, barnböcker, självbiografier, essäer, historieskildringar, utopier, eller snarare, dystopier, satirer, debattböcker, roliga böcker, riktiga skrattfester, och romaner med djurmotiv. Hela tiden har han ställt etiska problem under debatt.

Välfärdssamhället har i honom haft sin varma försvarare samtidigt som han gärna angripit brister i samma samhälle. Han är en skrönikör och samhällssatiriker och alltid mitt i debatten och i den deltar han även med artiklar i pressen. Ifjol utkom ett urval av dem: Hundra fristående kolumner i Dagens Nyheter. I radions Filosofiska rummet är han en ofta sedd gäst.

Många av hans böcker har blivit översatta till olika språk och flera har blivit filmatiserade. Två är doktorsavhandlingarna om honom hitintills. Den första kom 1983 och är en studie av hans djurromaner. Han föddes 1935 i Katrineholm och är läkare till professionen.

Bengt Åkerblom