Pristagare 2001

Agneta Pleijel

Agneta Pleijel
Foto:Cato Lein. Montage: Marie Söhrman

Prisnämndens motivering:

”För att hon är en hängiven upptäcksresande och spejare i lyrik, dramatik och romankonst. Agneta Pleijel rör sig i okänt land inom och utanför det mänskliga.”

Författaren Agneta Pleijel
Årets litteraturpristagare är en mångsidig författare, med en verklista som omfattar såväl lyrik och dramatik som prosa. Agneta Pleijel har dessutom en gedigen kulturjournalistisk bakgrund, bl. a. som kulturchef på Aftonbladet 1975–1980. Hon har varit professor vid Dramatiska Institutet och ordförande för svenska PEN-klubben. Pleijel debuterade som dramatiker i slutet av 1960-talet med pjäsen Ordning härskar i Berlin, som hon skrev tillsammans med Ronny Ambjörnsson. Sedan dess har en rad teaterstycken följt, för scenen, TV och film, bland dem Sommarkvällar på jorden (1984).

Den första diktsamlingen heter Änglar, dvärgar (1981) och den andra Ögon ur en dröm (1984). Detta prövande av olika språk och uttryckssätt, i poesi och dramatik, ledde fram till den roman, Vindspejare (1987), som också blev en stor publik- och kritikerframgång. I de därpå följande romanerna Hundstjärnan (1989), Fungi (1993) och En vinter i Stockholm (1997) har Agneta Pleijel ytterligare vidgat sitt litterära revir och antagit allt större utmaningar, som nu blommar ut i fjolårets stora episka verk, Lord Nevermore, för vilken hon också nominerades till Nordiska Rådets Litteraturpris.

I sin presentation för detta litteraturpris skriver Heidi von Born bl a följande om denna bok och dess två huvudpersoner:
”Romanen om de två vännerna är rik och levande, intelligent och spänstig med slösande detaljrikedom och välfångade miljöer. Diskussionerna om konstens väsen eller om seendets logik är vitala och roliga. Vid sidan av vänskapstemat löper temat om förpliktelser i livet, om ansvar och flykt, om utnyttjande och offer. Bronio och Stas är två mycket levande resenärer, oförutsägbara och ändå oändligt trovärdiga. Det har ofta hävdats att Agneta Pleijel skriver den vackraste prosan i Sverige idag, i varje fall är hon i frontlinjen. Hon är djärv, lekfull, väl inläst, intuitiv och rytmisk språkkonstnär.”

Bengt Berg


Utmärkelser:

Esselte priset, 1987, för Vindspejare
Stora romanpriset, 1987, för Vindspejare
Svenska Bokhandelsmedhjälpare-föreningens pris ”Din bok – vårt val”, 1987, för Vindspejare
Gleerups litterära pris, 1997
Övralidspriset, 1999

Bibliografi:
Ögon ur en dröm 1984
Vindspejare 1987
Hundstjärnan 1989
Fungi 1993
En vinter i Stockholm 1997
Lord Nevermore 2000

Pjäser:
Kollontaj 1979
Några sommarkvällar på jorden 1984

Filmmanuskript:
Berget på månens baksida 1984
Undanflykten 1986


Läs mer på www.norstedts.se