01_022


Spegelsalen Rottneros Park. Kulturskolans elever underhöll