Till Kulturveckan i Sunnes program

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Selma Lagerlöfs Litteraturpris 2019
Till författaren Kristina Sandberg

Läs mer

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Box 301
686 26 SUNNE

INFO
Tuula Dajén
Ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
072-231 00 93 • info@kulturveckanisunne.se

Samarbetspartners
www.marbacka.com  |  www.selmalagerlof.org

Sidan uppdaterad 2019-06-23