Till Kulturveckan i Sunnes program

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Box 301
686 26 SUNNE

Org.nr 874000-68070

INFO
Tuula Dajén
Ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
072-231 00 93 • info@kulturveckanisunne.se

Samarbetspartners
www.marbacka.com  |  www.selmalagerlof.org

Sidan uppdaterad 2019-04-20